Menu

Lege Oharra - Boluntariotza.eus

TITULARIDAD

Lege Ohar honetan, Erabiltzaileak informazio guztia dauka eskura, erabiltzaileen eta webgunearen arduradunaren arteko harremanak arautzen dituzten lege-baldintzei buruz. Arduradunak URL helbidean jarri du webgunea Internet erabiltzen dutenen eskura.

Webgunea erabiltzeak esan nahi du erabiltzaileak erabat onartzen dituela inolako erreserbarik gabe Lege Ohar honetan sartuta dauden xedapen guztiak. Horren ondorioz, webgunearen erabiltzaileak Lege Ohar hau arretaz irakurri behar du, weba erabili nahi duen bakoitzean; izan ere, testuak aldaketak egin ditzake, dela titularrak halaxe nahi duelako, dela lege edo jurisprudentzia aldatzearen ondorioz, dela enpresa-praktikan aldaketa izatearen ondorioz.

WEBGUNEAREN TITULAR ARDURADUNAREN DATUAK.

Titularraren izena: ASOCIACION SARTU-ALAVA
K.I.F.: G01126127
Harreman telefonoa: 945128061
Posta elektronikoa: sartualava@alava.sartu.org
Reg. Asociaciones de: Gobierno Vasco, Nº AS/A/03416/1992

Webgunearen arduraduna da eta erabiltzaileen datu pertsonalen erabilera Estatuan nahiz Europan arautzen duten xedapen guztiak betetzeko konpromisoa hartzen du.

Webgune honek bermatu egiten ditu guri ematen dizkiguten datu pertsonalen babesa eta konfidentzialtasuna, honako legeotan ezarritakoarekin bat: Datu Pertsonalak Babesteko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Legebiltzarrak eta Kontseiluak emana; Datu Pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko 3/2018 Legea, eta Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea.